Όροι Χρήσης & Συναλλαγών

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O ιστότοπος www.mr.vertigo.wine είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (κρασιού και λοιπόν αποσταγμάτων), προϊόντων σερβιρίσματος οινοπνευματοδών ποτών και λοιπών αξεσουάρ, καθώς και βιβλίων, περιοδικών και εντύπων που διατηρεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “ΣΙΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”, με Α.Φ.Μ. 126341623 και Δ.Ο.Υ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15 ΤΚ 10673 ΑΘΗΝΑ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΣΙΓΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικο Οδός ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρ. 15 Πόλη ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10673, Τηλ: 210 7250862, Αριθμός ΓΕΜΗ: 130996803000

Αριθμός ΓΕΜΗ: 130996803000

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η επιχείρησή μας διαθέτει το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης κρασιού, οινοπνευματωδών ποτών, (κρασιού και λοιπών αποσταγμάτων), προϊόντων σερβιρίσματος, λοιπών αξεσουάρ, βιβλίων, περιοδικών και εντύπων και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας εξασφαλίσει μία εύκολη περιήγηση σε αυτό, καθώς κι ένα ασφαλές περιβάλλον για να διενεργήσετε τις συναλλαγές σας. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το διαδικτυακό μας κατάστημα και σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμμορφώνεστε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Επιπλέον, σας εφιστούμε την προσοχή ότι δεν επιτρέπεται να συναλλαχθείτε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αν είστε ανήλικος. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται διαρκώς και χωρίς προειδοποίηση. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, που διέπουν τις σχέσεις της επιχείρησής μας με τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π.Δ. 131/2003, το Π.Δ. 10/2017, καθώς και σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΥΑ με αριθμ. 31619Οικ.969/22.03.2017), τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές φόρμες (εγγραφής και παραγγελιών). Η επιχείρησή μας είναι ο «πωλητής» αγαθών και ο παρέχων τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τις ειδικότερες διατάξεις περί ηλεκτρονικού εμπορίου και περί προστασίας των καταναλωτών και είναι υπεύθυνη για όλες τις απορρέουσες από τις ανωτέρω διατάξεις υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να περιορίσουν ή τροποποιήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του πελάτη/καταναλωτή που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν.

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σαν σύνολο, καθώς και το σήμα του, το λογότυπό του, οι επιμέρους εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, videos αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας “ΣΙΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” (εκτός από το υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων παραγωγών/προμηθευτών, για το οποίο έχουν παράσχει ρητή συγκατάθεση προς παρουσίασή του και χρήση) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται να αποτελέσει ολικά η μερικά αντικείμενο αντιγραφής ή απομίμησης, τροποποίησης, πώλησης, αναπαραγωγής, διάδοσης, αναδημοσίευσης, εκτός αν ρητά η επιχείρηση το επιτρέψει. Οι εικόνες των προϊόντων που αναρτούμε στον διαδικτυακό μας τόπο παρέχονται από τους τρίτους παραγωγούς/προμηθευτές μας. Η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εικόνες αυτές, όπως και σχετικά με το ίδιο το υπό πώληση προϊόν κι ότι σε κάθε περίπτωση υπόλογος είναι αποκλειστικά ο Τρίτος παραγωγός/προμηθευτής του προϊόντος.

2.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITE

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες είναι υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) σε σχέση με την επιχείρησή μας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών ή διαφημιστικών banner. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη σας ή τη χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουμε, μπορείτε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στους χρήστες των ιστοσελίδων αυτών, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη.

2.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη θα παρακαλούσαμε τα σχόλια που υποβάλλετε για τους Τρίτους παραγωγούς ή προμηθευτές όπως και για την επιχείρησή μας στον ιστότοπό μας να είναι ειλικρινή και ακριβή και να απέχετε από απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις στα σχόλια που υποβάλλετε. Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμφωνείτε ότι η επιχείρησή μας μπορεί να δημοσιεύσει τα σχόλιά σας χωρίς πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν υποχρέωση προς εσάς, παρέχοντάς μας ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση προς τούτο. Με την αποδοχή των παρόντων συμφωνείτε ότι η επιχείρησή μας μπορεί να επεξεργαστεί τα σχόλια σας με οποιονδήποτε τρόπο η επιχείρησή μας θεωρεί κατάλληλο και ότι η επιχείρησή μας μπορεί να αφαιρέσει τα σχόλια σας ανά πάσα στιγμή.

2.5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η επιχείρησή μας εγγυάται την ασφάλεια της περιήγησης σας στον ιστότοπο μας και των συναλλαγών σας. Όλα τα δεδομένα του χρήστη (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, αριθμοί) κρυπτογραφούνται με την χρήση πρωτοκόλλου SSL, δηλαδή την ισχυρότερη υπάρχουσα κρυπτογράφηση, ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα κατά την εισαγωγή ή την τροποποίησή τους. Η επιχείρηση μας συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγών πληρωμών με Κάρτες, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Το Σύστημα της συνεργαζόμενης Τράπεζας και των υπεργολάβων ή τρίτων ποστηθέντων της υποδέχεται τα στοιχεία της Κάρτας σας για λογαριασμό της επιχείρησης σύμφωνα με τους κανόνες των προτύπων ασφαλείας PCI DSS, που εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον, εφ’ όσον ο κάτοχος της Κάρτας είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία MasterCard Secure Code ή Verified by Visa της εκδότριας Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποίησής του, μέσω του Μοναδικού Προσωπικού του Κωδικού.


2.6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του την πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των υποψήφιων μελών. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η επιχείρησή θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name), το οποίο ο ίδιος θα έχει ορίσει και για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

2.7.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα. Ωστόσο αμέσως μόλις περιέρχονται σε γνώση της τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η παρούσα ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «υιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα η επιχείρησή μας τα προμηθεύεται από τους επιμέρους Παραγωγούς ή λοιπούς Προμηθευτές και για το λόγο αυτό υπάρχει ευκρινής ένδειξη δίπλα από κάθε προϊόν. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει επιπλέον, πλήρη ενημέρωση για τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται ως αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων τους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, όπως αυτές της γνωστοποιούνται. Επιπλέον, κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος περιέχονται τα χαρακτηριστικά, όπως αυτά γνωστοποιούνται στην επιχείρηση μας από τον κάθε επιμέρους παραγωγό/προμηθευτή και περιέχονται κι οι ειδικοί όροι πώλησης που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες (όπως χρόνος παράδοσης, έξοδα αποστολής κ.α.). Η τιμή του κάθε προϊόντος είναι σε Ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνει και τον ΦΠΑ. Η επιχείρηση καθ’ υπόδειξη του εκάστοτε τρίτου παραγωγού/προμηθευτή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς την παροχή ενημέρωσης ή ανακοίνωσης. Δεσμεύεται, ωστόσο, ότι δεν θα προβεί σε αλλαγή της τιμής του προϊόντος μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκάστοτε καταναλωτή.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των προϊόντων που επιλέχθηκαν για την αγορά στην αναγραφόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) πλέον των εξόδων αποστολής. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με την αποδοχή των παρόντων Όρων, την οριστική υποβολή αυτής. Μετά την αποδοχή της θα λάβετε από την επιχείρηση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, ότι η παραγγελία σας καταχωρήθηκε επιτυχώς στο σύστημα της επιχείρησης μας κι ότι η ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιήθηκε επιτυχώς (confirmation mail), το οποίο δεν συνιστά αποδοχή της πρότασής σας για αγορά των επιλεχθέντων προϊόντων. Η αποδοχή της πρότασής σας γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση των στοιχείων και της διαθεσιμότητας των προϊόντων που επιλέξατε. Η σύμβαση αγοραπωλησίας καταρτίζεται μόνον όταν υπάρχει η ένδειξη «Διαθέσιμο προς αποστολή» στο λογαριασμό σας ως μέλους ή όταν λάβετε σχετικό email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Μέχρι το σημείο της Οριστικής Υποβολής, ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την προς ολοκλήρωση παραγγελία του οποιαδήποτε στιγμή. Από την στιγμή της Οριστικής Υποβολής και μετά, η ακύρωση πραγματοποιείται με δήλωση προς την επιχείρησή μας στα στοιχεία επικοινωνίας που σας έχουν γνωστοποιηθεί με την υποβολή της παραγγελίας σας, καθώς και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην επιχείρηση μας στην εξής διεύθυνση επικοινωνίας: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας  15, Τ.Κ. 10673, Κολωνάκι με ένδειξη «Ακύρωση Παραγγελίας» και τον κωδικό αυτής, μέσα σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την πληρωμή της παραγγελίας σας είτε με αντικαταβολή, είτε με πληρωμή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω.

Α. Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών που εισάγετε κατά την πληρωμή της παραγγελίας σας και χρησιμοποιεί σύστημα SSL για την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι εσείς οι ίδιοι.

Η επιχείρηση μας συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγών πληρωμών με Κάρτες, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Το Σύστημα της συνεργαζόμενης Τράπεζας και των υπεργολάβων ή τρίτων ποστηθέντων της υποδέχεται τα στοιχεία της Κάρτας σας για λογαριασμό της Επιχείρησης σύμφωνα με τους κανόνες των προτύπων ασφαλείας PCI DSS, που εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον, εφ’ όσον ο κάτοχος της Κάρτας είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία MasterCard Secure Code ή Verified by Visa της εκδότριας Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποίησής του, μέσω του Μοναδικού Προσωπικού του Κωδικού.

Ο πελάτης της επιχείρησης – κάτοχος Κάρτας, αφού συνδεθεί με το ηλεκτρονικό Κατάστημα της επιχείρησης και παραγγείλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιθυμεί, όταν επιλέξει να καταβάλει το αντίτιμο της συναλλαγής του με χρήση Κάρτας, μεταφέρεται (με μορφή pop-up, redirect ή i-Frame, κατ’ επιλογήν της επιχείρησης) από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης στο Σύστημα της συνεργαζόμενης Εθνικής Τράπεζας και εισάγει τα στοιχεία που του ζητούνται στην οθόνη που εμφανίζεται, δίνοντας την εντολή για πληρωμή με χρέωση της Κάρτας του.

Στην οθόνη που εμφανίζεται απαιτούνται από τον Κάτοχο

 • ο αριθμός της Κάρτας

 • ο μήνας και το έτος λήξης της Κάρτας

 • ο αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας, που αποτυπώνεται στην πίσω όψη αυτής

ενώ από την Επιχείρηση απαιτούνται

 • η αναφορά πληρωμής

 • το ποσό της συναλλαγής

 • ο αριθμός των δόσεων, όπου αυτός εφαρμόζεται

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη συνεργαζόμενη Τράπεζα είναι σύμφωνες προς τα διεθνή πρότυπα PCI DSS, όπως αυτά δημοσιεύονται και εκάστοτε ισχύουν στον ιστότοπο www.pcisecuritystandards.org.

Ο πελάτης σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία αποδεχόμενος τους παρόντες όρους εξουσιοδοτεί την επιχείρηση ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την επιχείρηση νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον λογαριασμό του για λογαριασμό της ίδιας της επιχείρησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η επιχείρηση εμφανίζει στον πελάτη – Κάτοχο της Κάρτας, οθόνη με τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και εξατομικευμένο αριθμό αναφοράς για την επικοινωνία του Κατόχου με την Επιχείρηση αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες (VISA, MasterCard, American Express, DINERS και Discover). Η επιχείρηση μας δεσμεύεται ότι δεν αποθηκεύει και ότι δεν παρέχει πληροφορίες της κάρτας του πελάτη σε κάποιον τρίτο. Σε περίπτωση που η κάρτα σας έχει χρεωθεί από τρίτο άτομο χωρίς την αποδεδειγμένη συγκατάθεση σας, δικαιούστε να ακυρώσετε τη χρέωση της κατόπιν αιτήματος στην Τράπεζα, στην οποία εκδώσατε την κάρτα σας.

Β. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό:

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία τον Κωδικό Παραγγελίας. Στη συνέχεια παρακαλούμε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail. Η κατάθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ειδάλλως η παραγγελία ακυρώνεται. Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας.

Alpha Bank

Επωνυμία: Ιωάννης Σιγανός

IBAN: GR6701401150115002002027783

BIC:CRBAGRAA

Τράπεζα Πειραιώς

Επωνυμία: Ιωάννης Σιγανός

IBAN: GR6601713710006371138700780

BIC: PIRBGRAA

Eurobank

Επωνυμία: Ιωάννης Σιγανός

IBAN: GR29 0260 1690 0005 6020 0738 801

BIC: EFGBGRAA

 

Εθνική Τράπεζα

Επωνυμία: Ιωάννης Σιγανός

IBAN: GR23 0110 3020 0000 3020 0347 034

BIC: ETHNGRAA

Αν η μεταφορά των χρημάτων γίνεται από άλλη Τράπεζα, το σύνολο των τυχόν εξόδων επιβαρύνουν τον αποστολέα (επιλογή OUR για μεταφορές μέσω eBanking). Παρακαλούμε κάνετε αυτή την επιλογή κατά την πραγματοποίηση της μεταφοράς, καθώς η παραγγελία σας δεν μπορεί να εκτελεστεί διαφορετικά.

Το mrvertigo.wine δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους, συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Γ. Πληρωμή στο ταμείο του καταστήματος


Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας, έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε με μετρητά ή κάρτα στο ταμείο.

4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, το προϊόντα που έχετε παραγγείλει σας αποστέλλονται μέσω επιχείρησης αποστολής, το αργότερο εντός 30 ημερών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας στη διεύθυνση που εσείς ορίσατε κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Ο χρόνος παράδοσης παραλαβής των προϊόντων ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν και τον τόπο παράδοσης/αποστολής. Η επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια οι παραγγελίες με διευθύνσεις παράδοσης εντός Αττικής να παραδίδονται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

Στην περίπτωση παράδοσης της παραγγελίας σας από τη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών (courier) θα ενημερώνεστε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης/παραλαβής παρακολουθώντας την πορεία της παραγγελίας σας (tracking number). Για την αποστολή παραγγελιών σε χώρες του εξωτερικού συνεργαζόμαστε με την μεταφορική εταιρεία ΤΝΤ courier λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα ζητήματα ειδικών φόρων και δασμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παραγγελία που παραδίδεται στο εξωτερικό παρακαλώ επικοινωνήστε με την επιχείρησή μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mrvertigo.gr.

Αποστολή με εταιρεία courier ή από την επιχείρησή μας

Η παράδοση/παραλαβή των προϊόντων που αγοράσατε δύναται να εκτελεστεί από την επιχείρησή μας ή από συνεργαζόμενη επιχείρηση/μεταφορική courier με τις παρακάτω διακρίσεις. 

Παραγγελίες εντός Αττικής:

Οι παραγγελίες άνω των 50€ παραδίδονται χωρίς κόστος αποστολής. Για παραγγελίες που παραδίδονται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής ενδέχεται να υπάρχει χρέωση ανάλογα με τον Τ.Κ. της περιοχής.

Οι παραγγελίες κάτω από 50€ επιβαρύνονται με κόστος μεταφορικών που ανέρχεται στα 3,50€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και παραδίδονται από το MrVertigo.wine ή από την συνεργαζόμενη μεταφορική courier. 

Παραγγελίες εκτός Αττικής

Το κόστος αποστολής της παραγγελίας διαμορφώνεται ανάλογα με το συνολικό βάρος και τον όγκο των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) και υπολογίζεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Το συνολικό βάρος των προϊόντων κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αυτόματα.

Για αποστολή προϊόντων με ψυχόμενη μεταφορική παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημά μας στο email, info@mrvertigo.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες και το κόστος αποστολής.

Παραλαβή από το κατάστημα

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να παραλαμβάνετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το φυσικό κατάστημα που διατηρεί η επιχείρησή μας στην Αθήνα, επί της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 15, Κολωνάκι, Αθήνα, 10673, χωρίς χρέωση μεταφορικών αφού πρώτα προηγηθεί επικοινωνία για την επιβεβαίωση της συγκέντρωσης της παραγγελίας σας στον χώρο.

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας ​σας παρακαλούμε να ελέγξετε ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια απόκλιση, παρακαλούμε να την επισημάνετε στους εκπροσώπους της εταιρείας μας άμεσα, καθώς δεν είναι δυνατή η επιστροφή των προϊόντων μετά την αποσφράγισή τους (σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στον όρο Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων).

Δυνατότητα επιλογής συσκευασίας δώρου

Επιπλέον, παρέχετε η δυνατότητα συσκευασίας δώρου της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που επιλέξετε η παραγγελία σας να συσκευαστεί σε συσκευασία ξυλοκιβωτίου θα υπάρχει επιπλέον χρέωση ανάλογα με το μέγεθος του ξυλοκιβωτίου. Στην περίπτωση που επιλέξετε συσκευασία δώρου με την χρήση ξυλοκιβωτίου ενδέχεται να τροποποιηθεί το κόστος αποστολής των προϊόντων σας. Για το ακριβές κόστος της μεταφοράς των επιλεχθέντων προϊόντων ανάλογα και με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις της αποστολής του, θα είστε σε θέση να ενημερώνεστε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας εισάγοντας τον Τ.Κ. της περιοχής αποστολής του προϊόντος. 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του ανωτέρου αναγραφόμενου χρόνου η επιχείρησή μας δε φέρει σχετική ευθύνη.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν μπορείτε να τα επιστρέψετε στην επιχείρηση μας, εφόσον αυτά αποσφραγιστούν. Μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησής σας (σύμφωνα με τα κατωτέρω βλ. όρος 6) πρέπει να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας στα στοιχεία επικοινωνίας που σας έχουμε γνωστοποιήσει για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμείτε να κάνετε.

6.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

6.1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε το προϊόν χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Ωστόσο για το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προβλέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σας εφιστούμε την προσοχή σε αυτές.

6.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
β) την προμήθεια οινοπνευματοδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής.
γ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
δ) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την επιχείρησή μας.
ε) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων.

6.3. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την επιχείρηση μας για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό) που θα βρείτε εδώ. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Επιπλέον οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται, αν στείλετε τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερών. Στην περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε, επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Για επιστροφές που γίνονται μετά το πέρας των 14 ημερών είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησής μας η αποδοχή ή μη σύμφωνα με τα παραπάνω (βλ. όρο 5). Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση που συνάπτεται με την επιχείρησή μας σύμφωνα με τον νόμο, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση και θα παραλάβουμε το προϊόν, εφόσον το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα δική σας ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η επιχείρησή μας θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που υποχρεωθεί η επιχείρησή μας να προβεί σε επιστροφή χρημάτων σε εσάς, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής. Σας συμβουλεύουμε οι αποστολές των επιστροφών σας να πραγματοποιούνται με secure delivery για μεγαλύτερη ασφάλεια και πάντα να διατηρείτε το απόκομμα της αποστολής σας έως την επιβεβαίωση παραλαβής του από εμάς. Η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή καταστροφές κατά την μεταφορά αποστολής των επιστροφών σας. Όλα τα προϊόντα αποτελούν δική σας ευθύνη από τη στιγμή της παραλαβής τους, έως και τη στιγμή που η επιχείρησή μας θα λάβει την επιστροφή.

7. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν σας ικανοποιεί πλήρως παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την επιχείρησή μας και συγκεκριμένα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε στην εξής διεύθυνση επικοινωνίας: Πλ. Φιλικής Εταιρείας 15, 10673, Κολωνάκι, και στο τηλέφωνο: +30 210 7250862. Η επιχείρησή μας έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλεί μπορείτε (α) να ζητήσετε χωρίς επιβάρυνση σας την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου ελαττώματος του προϊόντος σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή του (π.χ. φελλομένο, οξειδωμένο), τα έξοδα επιστροφής και αποστολής του νέου προϊόντος δεν επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Επίσης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος την ευθύνη για κάθε ζημία που τυχόν υποστείτε την φέρει ο Παραγωγός του προϊόντος, τα στοιχεία του οποίου σας γνωστοποιούμε με ευκρίνεια σε κάθε προϊόν που θέτουμε στη διάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αγοράς με έκπτωση έχετε δικαίωμα επιστροφής και αλλαγής με προϊόν αξίας ίσης με την αγορά σας ακόμα και μετά τη λήξη της προσφοράς.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι προτεραιότητα της επιχείρησης μας. Για το λόγο αυτό έχουμε λάβει κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως για παράδειγμα η ψευδωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση των δεδομένων) για την προστασία των δεδομένων σας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός τροποποιήθηκε κι ισχύει, καθώς και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (γνωστού ως “ΓΚΠΔ” GDPR) της ΕΕ. Με την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχεστε δίνοντας την ρητή σας συγκατάθεση την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους, νόμιμους και αυστηρά καθορισμένους σκοπούς, που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σύμφωνα με τα κατωτέρω. Την ως άνω συγκατάθεση μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε ή να την τροποποιήσετε στέλνοντας μας email στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:…gdpr@.... Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνει από εμάς για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωσή μας είτε για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας που κυρίως σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δράση. Η επιχείρησή μας δεσμεύεται ότι δεν προβαίνει σε καμία περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο ασύμβατο με τους συγκεκριμένους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς της. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Επιπλέον, το διάστημα αποθήκευσής τους περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χρόνο και κατά διαστήματα επανεξετάζονται ή διαγράφονται. Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και για το δικαίωμά του, υποβολής των δεδομένων αυτών. Για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν είναι αναγκαία η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνο αν επιθυμείτε να προβείτε σε περαιτέρω υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στη χρήση της υπηρεσίας αλληλογραφίας για την υποβολή μηνύματος προς την επιχείρηση μας, καθώς θα σας ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Για την εγγραφή σας ως μέλος, προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία που ζητούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (mail, τηλέφωνο), ημερομηνία γέννησης και να δώσετε την ρητή συγκατάθεσή σας με θετική σας ενέργεια προκειμένου η επιχείρησή μας να τηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιήσατε. Με την αποδοχή των όρων χρήσης και την ρητή συγκατάθεσή σας ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων των υποψήφιων μελών. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η επιχείρησή θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name), το οποίο ο ίδιος θα έχει ορίσει και για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Για την οποιαδήποτε διεκπεραίωση συναλλαγής με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο σας/η επωνυμία σας, η διεύθυνση σας ή η διεύθυνση της έδρας σας, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων σε περίπτωση που διαφέρει από την δηλωθείσα διεύθυνση, το ΑΦΜ σας, η ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε και το επάγγελμά σας (τα τελευταία τρία στοιχεία σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου), τα στοιχεία επικοινωνίας (email, αριθμός τηλεφώνου) σας καθώς και τα στοιχεία πληρωμής σας. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της επιχείρησης, η οποία παρέχει, συντήρηση της ιστοσελίδας μας, του ιδρύματος πληρωμών που πραγματοποιεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις εταιρίες αποστολών, από τους οποίους απαιτούμε να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους και ορισμένα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα προς την Facebook για λόγους προσωποποιημένου marketing . Η Επιχείρηση μας σας ενημερώνει, επιπλέον, ότι εφ’ όσον απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσης σας, παρέχετε τη συναίνεσή σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη χρήση, γνωστοποίηση και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την εκ μέρους της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή υπεργολάβων της παροχή προς την επιχείρηση υπηρεσιών ελέγχου απατηλών συναλλαγών, περιλαμβανομένων υπηρεσιών πρόληψης απάτης, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών κλπ.
 • Για την εκ μέρους της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή υπεργολάβων της επεξεργασία και/ή επίλυση αμφισβητήσεων, αντιλογισμών ή άλλων διαφορών.
 • Για την εκ μέρους της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή υπεργολάβων της εκπόνηση αναλύσεων, εκθέσεων κλπ. για στατιστικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αναλύσεις, εκθέσεις κλπ., δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του υποκειμένου οι συναλλαγές του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των αναλύσεων, εκθέσεων κλπ.
 • Για τους σκοπούς τήρησης της οικείας νομοθεσίας.
 • Για προσωποποιημένο και εξατομικευμένο marketing μέσω του Facebook.

Η υποβολή προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους διαγράφεται άμεσα από το αρχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξάλλου λόγω της φύσης της πλειονότητας των προϊόντων ως αλκοολούχων ποτών δεν επιτρέπεται η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε ανήλικους. Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο στον Ν. 2472/1997 όσο και στον ΓΚΠΔ (2016/679) προβλέπονται ενισχυμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε και τον τρόπο επεξεργασίας, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης αυτών ή και επικαιροποίησής τους, της διαγραφής αυτών, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο επιτακτικό και νόμιμο λόγο για επεξεργασία, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας είτε τηλεφωνικά στον αριθμό :+30 210 7250862. είτε με email στη διεύθυνση: gdpr…και θα ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας εντός ενός μήνα, εκτός αν η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους σχετικούς λόγους. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι για ενδεχόμενη παραβίαση έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την νόμιμη υποχρέωσή μας, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη μας οποιαδήποτε παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, η οποία επιφέρει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα γνωστοποιήσουμε την παραβίαση αμελλητί, κι αν είναι δυνατό εντός 72 ωρών, στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε ορισμένες περιπτώσεις θα ενημερώσουμε και το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η επιχείρηση μας μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, που θα δίνεται πριν την αποστολή των μηνυμάτων, δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, αποστέλλοντας είτε στην ηλεκτρονική ταχυδρομική σας διεύθυνση είτε μέσω μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο ενημερώσεις σχετικά με καινούργια προϊόντα ή ενημερώσεις για τυχόν τρέχουσες προσφορές. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της επιχείρησης μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτά. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις χωρίς κάποια προειδοποίηση κι οι οποίοι θα ισχύουν από την ημέρα ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (marketplace) και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους Συναλλαγών υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.