Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Τα προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν μπορείτε  να τα  επιστρέψετε στην επιχείρησή μας, εφόσον αυτά αποσφραγιστούν. Μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησής σας (σύμφωνα με τα κατωτέρω βλ. "Υπαναχώρηση- Επιστροφές Προϊόντων") πρέπει να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας στα στοιχεία επικοινωνίας που σας έχουμε γνωστοποιήσει για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμείτε να κάνετε. 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε το προϊόν χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Ωστόσο για το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προβλέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σας εφιστούμε την προσοχή σε αυτές. Το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. β) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής. γ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. δ) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την επιχείρησή μας. ε) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την επιχείρηση μας για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό) που θα βρείτε εδώ. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Επιπλέον οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται, αν στείλετε τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερών. Στην περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε, επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Για επιστροφές που γίνονται μετά το πέρας των 14 ημερών είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησής μας η αποδοχή ή μη σύμφωνα με τα παραπάνω (βλ. "Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων). Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση που συνάπτεται με την επιχείρησή μας σύμφωνα με τον νόμο, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την μέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση και θα παραλάβουμε το προϊόν, εφόσον το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα δική σας ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η επιχείρησή μας θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που υποχρεωθεί η επιχείρησή μας να προβεί σε επιστροφή χρημάτων σε εσάς, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής. Σας συμβουλεύουμε οι αποστολές των επιστροφών σας να πραγματοποιούνται με secure delivery για μεγαλύτερη ασφάλεια και πάντα να διατηρείτε το απόκομμα της αποστολής σας έως την επιβεβαίωση παραλαβής του από εμάς.Η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή καταστροφές κατά την μεταφορά αποστολής των επιστροφών σας. Όλα τα προϊόντα αποτελούν δική σας ευθύνη από τη στιγμή της παραλαβής τους, έως και τη στιγμή που η επιχείρησή μας θα λάβει την επιστροφή.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν σας ικανοποιεί πλήρως παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την επιχείρησή μας και συγκεκριμένα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε στην εξής διεύθυνση επικοινωνίας: Πλ. Φιλικής Εταιρείας 15, 10673, Κολωνάκι, και στο τηλέφωνο: +30 210 7250862. Η επιχείρησή μας έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλεί μπορείτε (α) να ζητήσετε χωρίς επιβάρυνση σας την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου ελαττώματος του προϊόντος σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή του (π.χ. φελλομένο, οξειδωμένο), τα έξοδα επιστροφής και αποστολής του νέου προϊόντος δεν επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Επίσης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος την ευθύνη για κάθε ζημία που τυχόν υποστείτε την φέρει ο Παραγωγός του προϊόντος, τα στοιχεία του οποίου σας γνωστοποιούμε με ευκρίνεια σε κάθε προϊόν που θέτουμε στη διάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αγοράς με έκπτωση έχετε δικαίωμα επιστροφής και αλλαγής με προϊόν αξίας ίσης με την αγορά σας ακόμα και μετά τη λήξη της προσφοράς.